30 dagers åpent kjøp - Få først. Betal senere.

  • 50.000+ kunder

  • 1-4 dagers levering

  • 100% fornøydgaranti

  • 30 dagers åpent kjøp

Reklamasjon & garanti

Selger blir betegnet som: Mystuff.no, oss/våre eller vi.
Kjøper blir betegnet som: kunde, du, deg, ditt eller din.

Ved kjøp av produkter fra Mystuff.no, er du som kunde beskyttet av norske forbrukerrettigheter. Dette inkluderer retten til å reklamere på produktet dersom det viser seg å ha en mangel eller feil. Nedenfor finner du detaljerte vilkår for reklamasjoner på produkter kjøpt fra Mystuff.no.

Har du mottatt en vare fra oss som det er noe feil med eller ønsker du å reklamere på et produkt du har kjøpt hos oss på nettet?

Vennligst ikke send varen tilbake før du har kontaktet oss via e-post. Når du kontakter vår kundeservice, trenger vi at du oppgir ordrenummeret ditt, produktet det gjelder og en beskrivelse av feilen. Hvis du har mulighet, kan du også sende med et bilde av feilen. Du kan deretter registrere reklamasjonen på din profil når kundeservice har godkjent den.

For å kontakte kundeservice, kan du sende en e-post til oss på kundeservice@mystuff.no

Når du har sendt inn en reklamasjon, vil produktet bli vurdert og behandlet av en av våre serviceteknikere, og i noen tilfeller må vi sende den videre til leverandøren for en vurdering.

Dine meninger som kunde betyr mye for oss, og vi oppfordrer deg til å kontakte oss hvis du har problemer med et produkt du har kjøpt hos oss. Når vi mottar en reklamasjon, jobber vi alltid for å behandle den innen 14 dager.

Vi vil påminne deg om at reklamasjonsretten gjelder kun produksjonsfeil på varen og ikke normal slitasje eller elde på produktet. Reklamasjonen må gjøres så snart som mulig etter at feilen oppdages. Du kan reklamere på en vare i inntil to år etter at du mottok den. Hvis varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er reklamasjonsfristen fem år etter ordredato.

Spesifikke reklamasjonsvilkår per produkt

Les mer om WalkingPad her.

Reklamasjonsrett

Kunden har reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven og produktansvarsloven. Reklamasjonsretten gjelder i to år etter at kunden har mottatt varen. Dette betyr at hvis produktet har en mangel eller feil innen to år etter kjøpet, har kunden rett til å reklamere.

Mangler eller feil

En mangel eller feil er avvik fra det som er avtalt mellom kunden og Mystuff.no, eller det som kan forventes ut fra produktets beskrivelse og egenskaper. Dette inkluderer også feil som oppstår som følge av normal bruk over tid. Kunden må melde fra om mangelen eller feilen så snart som mulig etter at den er oppdaget, og senest innen rimelig tid.

Garanti

Selve garantiperioden for den enkelte artikkelen skal stå i produktbeskrivelsen (ofte lengre ned i beskrivelsen). Ta kontakt med vår kundeservice hvis du ikke finner den informasjonen. 

Mystuff.no tilbyr ulike garantier på sine produkter, avhengig av produsent og produkt. Garantien dekker normalt feil og mangler som ikke skyldes feil bruk eller uforsvarlig håndtering av produktet. Garantien gir kunden en ekstra beskyttelse i tillegg til den lovfestede reklamasjonsretten.

Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for å benytte produktene i henhold til bruksanvisningen og på en måte som er forsvarlig og i tråd med produktets tiltenkte formål. Kunden er også ansvarlig for å oppbevare og vedlikeholde produktet på en forsvarlig måte. Klikk her for informasjon om hva som anses som forsvarlig bruk på de ulike produktene.

Dersom produktet blir brukt på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisningen eller på en uforsvarlig måte, kan dette føre til at reklamasjonsretten og garantien faller bort.

Manglende reklamasjon

Dersom kunden ikke reklamerer innen rimelig tid etter at en mangel eller feil er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, kan dette føre til at reklamasjonsretten og garantien faller bort. Det er derfor viktig å melde fra om mangelen eller feilen så snart som mulig.

Reklamasjonsprosess

Dersom kunden ønsker å reklamere på et produkt, må reklamasjonen meldes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Ved reklamasjon må kunden oppgi ordrenummer og en beskrivelse av feilen. Hvis kunden ikke følger disse kravene, kan det føre til forsinkelser eller avslag på reklamasjonen.

Servicetid

Du må beregne 2-3 ukers reparasjonstid. MyStuff prøver alltid å være effektive og gjennomfører reparasjoner til raskest mulig tid. Hvis reparasjon blir utført på ditt produkt to ganger, og den samme feilen oppstår en tredje gang, kan du be om å få hevet kjøpet. Ønsker du likevel produktet ditt reparert eller byttet i et tilsvarende, hjelper selvfølgelig MyStuff deg med det.

Om vi ikke har mulighet til å reparere produktet innen 3 uker eller mangler deler på denne tiden, sendes det ut et tilsvarende produkt, evt kansellering/ refusjon til kunden. 

Når en reklamasjon er godkjent, vil MyStuff dekke kostnaden for returfrakt og reparasjon eller ombytting av produktet. Hvis det ikke er mulig å reparere produktet eller ombytte det med en identisk vare, vil kunden få tilbud om en tilsvarende vare eller en tilbakebetaling av det opprinnelige kjøpsbeløpet.

Det er imidlertid viktig å presisere at MyStuff ikke vil dekke kostnadene for feil som skyldes uaktsomhet, misbruk eller manglende vedlikehold av produktet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysiske skader, vannskader, feil bruk eller uforsvarlig bruk av produktet.

Dersom feilen ikke dekkes av garantien eller reklamasjonsretten, vil kunden få et tilbud om reparasjon mot betaling av en avtalt pris. Hvis kunden ikke ønsker å reparere produktet eller betale for reparasjonen, kan kunden få produktet returnert til seg mot betaling av undersøkelseskostnader og returfrakt.

Kunden kan også velge å overlate produktet til MyStuff uten å få det reparert eller tilbakelevert. Ønsker du ikke å få varen tilsendt tilbake til deg, kan kunden ved ønske, la MyStuff overta ansvaret for produktet. 

Har du problemer med ditt produkt som er utenfor reklamasjonsperioden eller vilkårene?

Dersom du opplever problemer med et produkt som er utenfor reklamasjonsperioden eller som ikke dekkes av vilkårene, ønsker vi likevel å hjelpe deg på best mulig måte. Vennligst kontakt vår kundeservice for å få ytterligere assistanse. Vi vil gjøre vårt beste for å finne en løsning som passer for deg og dine behov.